Tháng 02/2021: Tập trung thực hiện kiểm tra đợt cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 699.192.000 đồng

Trong tháng 02 năm 2021 các Đội QLTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện kiểm tra đợt cao điểm theo Kế hoạch 1466/KH-QLTT ngày 30/11/2020 về kiểm tra thị trường trước, trong và sau...

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thực hiện Văn bản số 857/BCT-VP ngày 16/02/2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 1683/UBND-KGVX ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh...

Đội Quản lý thị trường số 1 xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực mỹ phẩm với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 106.514.400 đồng

Vào hồi 16 giờ 50 phút ngày 01/02/2021, Đoàn Kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập Biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhất Phan, vì đã có hành...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Văn bản số 1426/TB-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tại cuộc...

Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính cơ sở giết mổ động vật không phép

Triển khai Văn bản số 199/TCQLTT-CNV ngày 29/01/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng