Thông báo số 387/TB-CQLTT ngày 16/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp dịch vụ thuê bảo vệ kho hàng, lái xe của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Thông báo số 387/TB-CQLTT ngày 16/5/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc cung cấp dịch vụ thuê bảo vệ kho hàng, lái xe của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/5/2023, tại Hội trường cơ quan, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Đồng Nai: Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/ĐP thành phố Biên Hòa kiểm tra và tiêu hủy 1.710 kg sản phẩm từ động vật (thịt heo)

Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/ĐP thành phố Biên Hòa do công chức Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành lập...

Đồng Nai: Phát hiện và tiêu hủy 5 tấn gan và tai heo đông lạnh vi phạm

Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ thực phẩm Sơn Hảo về hành vi kinh doanh thực phẩm mà...

Hưởng ứng chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023 của Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1260/CĐVC ngày 01/3/2023 về phân bổ cán bộ, đoàn viên tham gia hưởng ứng Chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Theo...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022

  • Số vụ kiểm tra: 635 vụ
   Số vụ vi phạm: 514 vụ
   Số vụ xử lý 563 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 3.452 triệu đồng