Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường trong dịp Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ.

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường trong dịp Tết trung thu năm 2023.

Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường

Ngày 08/9/2023, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021 giữa Công an tỉnh, Sở Công...

Đồng Nai: Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP huyện Trảng Bom kiểm tra, phát hiện và xử lý buộc tiêu huỷ hơn 1,5 tấn Heo mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch theo quy định

Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện và xử lý buộc tiêu huỷ hơn 1,5 tấn Heo mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch theo quy định

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực kinh doanh LPG chai trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh mặt hàng LPG chai

Thông báo số 741/TB-QLTTĐN ngày 11/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 741/TB-QLTTĐN ngày 11/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022

  • Số vụ kiểm tra: 635 vụ
   Số vụ vi phạm: 514 vụ
   Số vụ xử lý 563 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 3.452 triệu đồng