Đảng, Đoàn

Đồng Nai: Tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/6/2023, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.