Đảng, Đoàn

Hội nghị Cán bộ, công chức Cục Quản lý thị trường Đồng Nai năm 2021

Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện Công văn số 1661/LĐLĐ ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai và Công văn số 942/CĐVC ngày 08/11/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Ngày 14/01/2022, Lãnh đạo Cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thống nhất phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Phạm Văn Chiến - Chủ tịch Công đoàn viên chúc tỉnh Đồng Nai đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.