chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG NAI

Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613.822.242

Fax: 0613.817.358

Website: http://dongnai.dms.gov.vn/