An toàn Vệ sinh Thực phẩm

Kiểm tra và xử lý cơ sở hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Vào lúc 02 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 04 cùng phối hợp với Trạm Thú y huyện Long Thành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 01 điểm giết mổ trái phép của: Bà Võ Thị Hồng Diễm, địa chỉ: ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.