Tin tức sự kiện

Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ban hành Thông báo số 625/TB-QLTTĐN ngày 24/5/2024 về việc Thông báo bán tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo hình thức niêm yết giá.