An toàn Vệ sinh Thực phẩm

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường trong dịp Tết trung thu năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ.

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường kiểm tra, kiểm soát sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường trong dịp Tết trung thu năm 2023.