An toàn Vệ sinh Thực phẩm

Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính cơ sở giết mổ động vật không phép

Triển khai Văn bản số 199/TCQLTT-CNV ngày 29/01/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.