Đảng, Đoàn

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020

Ngày 25/01/2021, tại Hội trường cơ quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2020. Đến dự Hội nghị có ông Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai cùng toàn thể lãnh đạo, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.