Kiểm tra, kiểm soát

Tháng 02/2021: Tập trung thực hiện kiểm tra đợt cao điểm kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước là 699.192.000 đồng

Trong tháng 02 năm 2021 các Đội QLTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tập trung thực hiện kiểm tra đợt cao điểm theo Kế hoạch 1466/KH-QLTT ngày 30/11/2020 về kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, triển khai nội dung thực hiện tốt các chỉ đạo của lãnh đạo Cục và các văn bản chỉ đạo của Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh về công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, công tác kiểm tra các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán 2021, hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, công tác kiểm tra phòng chống dịch, an toàn thực phẩm. Các Phòng chức năng đã tham mưu các văn bản chỉ đạo của Tổng cục, UBND tỉnh kịp thời triển khai nhiệm vụ đến các Đội QLTT được giao, đảm bảo đúng thời hạn quy định.