Hoạt động

Đồng Nai tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường

Ngày 01/7/2022 tại Hội trường cơ quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957-03/7/2022).