Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm giết mổ động vật không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm giết mổ động vật không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

* Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y huyện cùng UBND xã Long An tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Địa chỉ: Ấp 4 xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại cơ sở đang hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 01 con heo có trọng lượng là 70kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 7.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt đối với toàn bộ sản phẩm động vật gồm 70kg thịt heo đã giết mổ.

* Vào lúc 03 giờ 00 phút ngày 19 tháng 8 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Nhơn Trạch cùng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với điểm giết mổ của bà Nguyễn Thoại Hồng Thu - Địa chỉ: ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại cơ sở đang hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 01 con heo có trọng lượng là 70kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 7.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt đối với toàn bộ sản phẩm động vật gồm 70kg thịt heo đã giết mổ.

* Vào lúc 03 giờ 50 phút ngày 21 tháng 8 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Nhơn Trạch, UBND xã An Phước cùng tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ của bà Nguyễn Thị Điệp - Địa chỉ: ấp 3, xã An Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại cơ sở đang hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 02 con heo (70kg/con ) tổng trọng lượng là 140 kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 7.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt đối với toàn bộ sản phẩm động vật gồm 140 kg thịt heo theo quy định.

Tang vật vi phạm

Nguyễn Duy Thanh Trúc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai