Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính cơ sở giết mổ động vật không phép

Triển khai Văn bản số 199/TCQLTT-CNV ngày 29/01/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép, thực phẩm tươi sống nhằm góp phần ngăn chặn nguồn bệnh lây lan.

Vào lúc 03 giờ 45 phút ngày 31 tháng 01 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y huyện Long Thành tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ của ông Bùi Văn Hợi, địa chỉ: khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại cơ sở đang hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 02 con heo có tổng trọng lượng là 150kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 7.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt đối với toàn bộ sản phẩm động vật gồm 150kg thịt heo đã giết mổ.

Vụ việc điểm giết mổ heo Bùi Văn Hợi

Vào lúc 01 giờ 30 phút ngày 02 tháng 02 năm 2021, Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì phối hợp với Trạm chăn nuôi và thú y huyện Nhơn Trạch tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở giết mổ của bà Trương Thị Bích Đào, địa chỉ: ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại cơ sở đang hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang giết mổ 02 con heo có tổng trọng lượng là 170kg.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền là 8.000.000 đồng, đồng thời buộc xử lý nhiệt đối với toàn bộ sản phẩm động vật gồm 170kg thịt heo đã giết mổ.

Vụ việc điểm giết mổ heo Trương Thị Bích Đào  

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai