Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực kinh doanh LPG chai trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ kinh doanh mặt hàng LPG chai

Thực hiện Công văn số 604/QLTTĐN-NVTH ngày 13/07/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện công tác rà soát, cập nhật thông tin nhóm ngành hàng kinh doanh LPG chai phục vụ công tác lập bộ lên hệ thống INS; qua đó, công chức quản lý địa bàn đã giám sát tình hình kinh doanh, việc chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh LPG chai trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ.

Trong tháng 8, Đội đã tiến hành kiểm tra 07 hộ kinh doanh LPG chai; phần lớn các hộ kinh doanh được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định pháp luật như: có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí; mua, bán LPG chai có nguồn gốc xuất xứ; thực hiện niêm yết giá bán LPG chai và bán đúng giá niêm yết; chủ cửa hàng, nhân viên làm việc tại cửa hàng được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy và chữa cháy và thực hiện tốt các quy định khác của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí.

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh đã có hành vi vi phạm Cung cấp LPG chai cho khách hàng sử dụng nhưng không lưu tại cửa hàng phiếu giao hàng có đủ các thông tin về chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng theo quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ Về kinh doanh khí. Đội đã tiến hành lập biên bản, ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 26.250.000 đồng/7 hộ kinh doanh.

Hình 1, hình 2: Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị tường số 5 kiểm tra tại các của hàng kinh doanh LPG chai.

Lồng ghép trong công tác lập bộ và công tác kiểm tra, Đội cũng đã tuyên truyền đến các hộ kinh doanh về các quy định pháp luật, các chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh khí; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh mặt hàng LPG chai trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục công tác giám sát, quản lý địa bàn chặt chẽ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc và huyện Cẩm Mỹ./.

Hoàng Trọng Quốc Khánh
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai