Đồng Nai: Công bố kết luận thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật hoạt động thanh tra chuyên ngành

Công bố Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc chấp hành pháp luật hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BCT ngày 25/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Vào ngày 07 tháng 7 năm 2023, được sự ủy quyền của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Trưởng Đoàn thanh tra chuyên ngành Cục Quản lý thị trường đã tổ chức buổi Công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng.

Tham dự buổi Công bố có các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng. Tại buổi làm việc Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận thanh tra của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng.

Sau buổi công bố Đại diện Công ty TNHH Xăng dầu Lan Phượng đã thống nhất với nội dung tại Kết luận thanh tra, doanh nghiệp cam kết khắc phục các thiếu sót, tồn tại Đoàn thanh tra đã chỉ ra trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Việc công bố kết luận thanh tra đối với doanh nghiệp kết thúc vào lúc 16 giờ, 30 phút cùng ngày.

Trước đó ngày 04/7/2023 Ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục QLTT tỉnh Đồng Nai cũng đã chủ trì buổi công bố toàn văn Kết luận thanh tra của Cục Quản lý thị trường Đồng Nai về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Xăng dầu Châu Loan. Qua đó Đoàn thanh tra cũng chỉ ra các sai sót trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, vi phạm điều kiện của thương nhân phân phối.

Kết luận thanh tra được công bố các doanh nghiệp đều thống nhất với nội dung tại Kết luận thanh tra, không có ý kiến khác.

Đoàn Thanh tra chuyên ngành Cục Quản lý thị trường tỉnh cũng đã kiến nghị Cục trưởng Cục QLTT trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 02 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên.

Lê Văn Tú
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai