Đồng Nai: Tịch thu lô hàng hóa 360 chai rượu có nhãn hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai phát hiện và tạm giữ lô hàng hóa gồm 360 chai rượu có nhãn hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Đồng Nai phát hiện và tạm giữ lô hàng hóa gồm 360 chai rượu được vận chuyển trên xe ô tô đầu kéo BKS 74C 00171 và Rơ móc BKS 74R 00250 do ông N.T.C làm tài xế. Nhãn hiệu Rượu có thể tích 700ml, nhãn hiệu “The Singleton” loại 12 year, có nồng độ cồn 40% vol do nước ngoài sản xuất, có nhãn hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Ảnh: Một số hình ảnh hàng hóa đang tạm giữ

Ngày 25/9/2022, Đội QLTT số 1 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành dừng và khám phương tiện được vận chuyển trên xe ô tô đầu kéo BKS 74C 00171 và Rơ móc BKS 74R 00250 do ông N.T.C làm tài xế. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển lô hàng hóa 360 chai Rượu có thể tích 700ml, nhãn hiệu “The Singleton” loại 12 year, có nồng độ cồn 40% vol do nước ngoài sản xuất, có nhãn hàng hóa bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 1 đã xác minh làm việc xác lập hành vi vi phạm và trình cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu theo quy định./.

Tạ Phú Ai
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai