Đồng Nai: Tiếp tục tập trung giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước và sau đợt điều chỉnh giá

Phó Cục trưởng phụ trách Cục QLTT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Phó Cục trưởng và Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công chức giám sát 24/24 giờ tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

     Tiếp tục thực hiện Văn bản số 165/QLTT-NVTH ngày 09/5/2022 của Cục QLTT về triển khai báo cáo nhanh tình hình giám sát xăng dầu trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 804/CQLTT-NVTH ngày 02/8/2022 của Cục QLTT về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 887/QLTT-NVTH ngày 29/8/2022 về việc tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Thời điểm trước, trong và sau đợt điều chỉnh giá xăng dầu ngày 12/9/2022 vừa qua, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc duy trì hoạt động giám sát về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; tăng cường công tác khảo sát, giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Hiện, các Đội QLTT tiếp tục giám sát chặt chẽ 100% đối với 409 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chú trọng công tác kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện các hành vi găm hàng; đóng cửa không có lý do hoặc không được sự đồng ý của Sở Công Thương bằng văn bản, tiến hành xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

     Tại các trạm cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các Đội QLTT có công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các cửa hàng giảm thời gian bán hàng hoặc đóng cửa không lý do.

Thực hiện đo bồn xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

     Trong quá trình giám sát, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đối với hành vi kinh doanh xăng dầu không ghi thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định và không bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính 17.000.000 đồng.

     Qua hoạt động khảo sát, giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu trong suốt thời gian trước và sau kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 12/9/2022; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn hoạt động bình thường, tuân thủ đúng quy định pháp luật liên quan; đảm bảo nguồn hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

    Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT duy trì hoạt động khảo sát, giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, ngưng hoạt động sai quy định, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu trên thị trường./.

Tạ Phú Ai
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai