Đồng Nai: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 12/5/2023, tại Hội trường cơ quan, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028

Đến dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Giang Thảo – Uỷ viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, đồng chí Võ Thái – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai cùng toàn thể 103 đoàn viên công đoàn.

Đại hội đã tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI; tham gia đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Đồng thời lựa chọn những đại biểu tiêu biểu để bầu vào Ban chấp hành CĐCS Cục QLTT khóa II và Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh  lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-  2028. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở lần thứ I do Đoàn Chủ tịch thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn trình bày trước Đại hội đã đánh giá toàn diện, sát, đúng tình hình thực tế về công tác Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai trong nhiệm kỳ qua và định hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã nêu lên thành tích đạt được, những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Giang Thảo – Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ I, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn và từng đoàn viên Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của ngành và của Công đoàn cấp trên. Ban Chấp hành Công đoàn cần tích cực hơn nữa tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do Công đoàn cấp trên tổ chức, phát động; thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, đoàn viên Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh kết quả, thành tích và sự tiến bộ của Công đoàn cơ sở đáng được biểu dương khen ngợi, nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cần tiếp tục phát huy hơn nữa. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, đồng chí đã nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc về công tác Công đoàn, về sự nỗ lực vươn lên của toàn thể công chức, đoàn viên Công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, đã góp phần vào công tác xây dựng Đảng bộ Cục Quản lý thị trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan. Để thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đề ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, trong thời gian tới Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa mới cần tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau: Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn và hoạt động của Công đoàn ngày càng thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí cùng hành động; sẳn sàng hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phát huy trí tuệ tập thể; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai và Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, hoạt động có chất lượng của Ban Thanh tra nhân dân, công tác nữ công và các quỹ của Công đoàn; Sau Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn khẩn trương cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023-2028 thành chương trình, kế hoạch năm, 6 tháng, quý, tháng để thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa II đề ra. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn thích ứng với bối cảnh tình hình mới.

Đại hội đã bầu ra 07 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu đồng chí Nguyễn Hoàng Nguyên – Đảng ủy viên, Đội trưởng Đội QLTT số 2 là Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

Đoàn viên Công đoàn đang bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai