Đồng Nai: Tổ chức thành công Hội nghị Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 28/6/2023, tại Hội trường cơ quan, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai long trọng tổ chức Hội nghị Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, đồng chí Võ Thái – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, đồng chí Võ Khắc Như – Phó Cục trưởng cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ.

Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo Sơ kết hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị, dự thảo các báo cáo, thể hiện sự nhất trí cao trong Đảng bộ. Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, đã xác định 10 chỉ tiêu cụ thể, hiện đã hoàn thành 6 chỉ tiêu. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường trong thời gian tới xây dựng chương trình, kế hoạch và vận dụng vào thực tiễn hoạt động. Trong thời gian tới, Đảng ủy tăng cường phối hợp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức công chức; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo đảng viên, công chức thực hiện tốt cải cách hành chính, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất kinh doanh phát triển; Lãnh đạo thực hiện tốt và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nâng cao chất lượng công tác dân vận, đổi mới hoạt động của các đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, chính quyền địa phương và sự tạo điều kiện, ủng hộ của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và toàn thể công chức, đảng viên cơ quan, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai quyết tâm sẽ hoàn thành chương trình công tác năm 2023, Nghị quyết Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã tổ chức trao Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường cho đồng chí Lê Minh Đức – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1.

Đây là một Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Cục Quản lý thị trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; là dịp để Đảng bộ nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; để từ đó, đề ra những nhiệm vụ, phương hướng cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ.

Đồng chí Võ Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng trình bày các báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tấn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đồng Nai (bên trái) trao Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường cho đồng chí Lê Minh Đức – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 tại Hội nghị.

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai