Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quý I năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, tỉnh Đồng Nai đã ban hành và triển khai các kế hoạch, văn bản chỉ đạo kịp thời, đúng thời hạn đến các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong quý I năm 2021, toàn tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra 6.687 cơ sở, số cơ sở vi phạm là 804 cơ sở, số cơ sở bị xử lý là 146 cơ sở với tổng số tiền phạt 865.886.500 đồng. Tịch thu 455 sản phẩm các loại, xử lý tiêu hủy 3628,4 kg thực phẩm. Các hành vi vi phạm chủ yếu: điều kiện con người, điều kiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dụng cụ xuống cấp; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP; vi phạm về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng ngoại nhập lậu, không rõ nguồn gốc, vi phạm về giết mổ, kiểm dịch động vật.

Về công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 01 hội thảo về lĩnh vực nông nghiệp, 34 buổi tập huấn, 54 buổi nói chuyện với 2.835 người tham dự. Thực hiện 62 tin, 25 phóng sự, 8 bài, 02 tọa đàm, 3.296 lượt phát thanh, 24 áp phích, 304 băng rôn, 300 cờ phướn, 1.600 tờ rơi và 450 cuốn sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật canh tác cây lúa, bắp, rau.

Ngoài ra, các sở, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị về đảm bảo ATTP và thông qua các buổi tập huấn chuyên môn, lồng ghép tuyên truyền kiến thức ATTP.

Về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, tổng số cơ sở giết mổ đang quản lý 65 cơ sở. Trong đó: Số cơ sở giết mổ heo: 32 cơ sở, công suất 1.860 con/ngày đêm. Số cơ sở giết mổ trâu, bò: 5 cơ sở, công suất 85 con/ngày đêm. Số cơ sở giết mổ gà: 16 cơ sở, công suất 46.400 con/ngày đêm. Số cơ sở giết mổ hỗn hợp (trâu bò, heo, gà, thỏ ...): 12 cơ sở.

Trong quý I năm 2021, tỉnh Đồng Nai thực hiện kiểm tra vệ sinh thú y và kiểm dịch động vật 23 cơ sở (21 cơ sở gia súc, 2 cơ sở gia cầm), xử lý 23 cơ sở với sổ tiền phạt: 120.522.500 đồng.

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

tại điểm giết mổ heo

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai