Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Văn bản số 1426/TB-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bảo tại cuộc họp về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 185/CQLTT-TCHC ngày 09/02/2021, yêu cầu Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch đối với đơn vị mình quản lý. Trong đó: hạn chế tối đa các hoạt động có tập trung đông người, dừng một số hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý theo địa bàn, thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại Văn bản số 199/TCQLTT-CNV ngày 29/01/2021 về việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19; đồng thời thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn. Vận động công chức, người lao động hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại lễ tang, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Công chức, người lao động đã di chuyển giữa các tỉnh, thành để đón năm mới cùng gia đình phải báo cáo Thủ trưởng đơn vị, đồng thời thực hiện khai báo y tế với chính quyền ở nơi đến theo quy định và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Đồng thời, theo dõi tình hình dịch bệnh và thực hiện nghiêm quy định tại các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tổng cục Quản lý thị trường.

Đoàn công tác Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

giám sát thị trường

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai