Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai triển khai ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị

Quán triệt nhiệm vụ xây dựng lực lượng gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác xử phạt vi phạm hành chính, sáng 8/12/2021, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, các đồng chí là Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Đội trưởng các đội Quản lý thị trường đã ký cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai. Tham dự và chứng kiến việc ký cam kết có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách và các đồng chí lãnh đạo Cục.

Nội dung Bản cam kết gồm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT: Đi đầu, làm gương trong việc thực hiện quy định của Đảng, của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và những việc công chức không được làm; thực hiện Quy tắc ứng xử của Tổng cục Quản lý thị trường; quyết liệt thực hiện và triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của đơn vị theo chỉ đạo của Tổng cục và Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai; Đi đầu, làm gương trong việc duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; tăng cường xử lý, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ; Cam kết chỉ đạo, điều hành đơn vị được giao quản lý hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên đới đối với vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức được giao quản lý theo quy định của pháp luật về trách nhiệm đối với người đứng đầu trong thi hành công vụ; Cam kết kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất hoạt động công vụ của đơn vị; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và xử lý nghiêm khắc những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Quản lý thị trường hoặc vi phạm pháp luật; Cam kết không để xảy ra trường hợp công chức tại cơ quan, đơn vị bị khởi tố, bắt giam do vi phạm trong hoạt động công vụ, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách QLTT tỉnh Đồng Nai đang triển khai tại lễ ký Bản cam kết

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai