Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 08/7/2022, tại Hội trường cơ quan, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách và đồng chí Võ Thái – Phó Bí thư Đảng ủy, chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và cơ quan quán triệt nghị quyết, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết Đảng bộ năm 2022 đề ra.

Đảng viên trong chi bộ luôn luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Cán bộ, công chức nói không với tiêu cực” xây dựng hình ảnh và phong cách của công chức quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tương xứng với chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Hội nghị đã sơ kết việc thực hiện nghị quyết Đảng bộ năm 2022, đánh giá đúng những kết quả, những thành tích trên từng lĩnh vực, rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung phát triển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2022, Chương trình công tác Quý III/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường.

Tại nghị Hội nghị, các đồng chí đảng viên đã thảo luận, phân tích, góp ý đồng thời bổ sung ý kiến góp phần định hướng cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ năm 2022, đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tình hình tư tưởng và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị quán triệt, nhận thức đúng đắn vai trò tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên. Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn liền với xây dựng tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ cho phù hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Xác định vai trò công tác nêu gương đồng thời với học tập, làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng rèn luyện đạo đức đảng viên, thường xuyên vun đắp khối đại đoàn kết, đoàn kết trong Đảng. Cấp ủy phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng bộ, Phó Cục trưởng phụ trách đề nghị chi ủy các chi bộ, tất cả các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt kế hoạch chuyên môn, chỉ tiêu được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị biểu quyết thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022,

Chương trình công tác Quý III/2022 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai