Kiểm tra nội bộ đột xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 5

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 29/1/2021, tại Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 5, Đoàn Kiểm tra nội bộ đột xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra đột xuất trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, hoạt động công vụ đối với công chức Quản lý thị trường thuộc Đội Quản lý thị trường số 5.

Qua kiểm tra, Đoàn Kiểm tra nội bộ đã ghi nhận Đội Quản lý thị trường số 5 thực hiện việc ghi sổ nhật ký công tác theo quy định. Công chức Đội Quản lý thị trường số 5 thực hiện việc mặc đồng phục, đeo bảng tên, bảng hiệu.

Đoàn Kiểm tra nội bộ đã đề nghị Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục  thực hiện tốt Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Việc kiểm tra nội bộ được tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 06/KH-CQLTT ngày 05/1/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về kiểm tra nội bộ đột xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đoàn Kiểm tra nội bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

đang làm việc với Đội Quản lý thị trường số 5

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai