Kiểm tra và xử lý cơ sở hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Vào lúc 01 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 04 cùng phối hợp với Trạm Thú y huyện Nhơn Trạch đã tiến hành kiểm tra đột xuất 02 điểm giết mổ trái phép của: ông Phạm Văn Hiệp, địa chỉ: ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch và của ông Nguyễn Hồng Phúc, địa chỉ: ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại các cơ sở có hành vi vi phạm giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước cho phép.

Đội đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Hiệp với mức phạt tiền là 7.0000.000 đồng và đối với ông Nguyễn Hồng Phúc với mức phạt tiền là 7.000.000 đồng.

Kiểm tra cơ sở hoạt động giết mổ động vật

 

Nguyễn Duy Thanh Trúc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai