Kiểm tra và xử lý cơ sở hoạt động giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

Vào lúc 02 giờ, ngày 12 tháng 5 năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 04 cùng phối hợp với Trạm Thú y huyện Long Thành đã tiến hành kiểm tra đột xuất 01 điểm giết mổ trái phép của: Bà Võ Thị Hồng Diễm, địa chỉ: ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra thực tế, tại các cơ sở có hành vi vi phạm: Giết mổ động vật (heo) ở địa điểm không được cơ quan nhà nước cho phép (đính kèm hình ảnh).

Đội đã tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và đề xuất Đội trưởng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bà Võ Thị Hồng Diễm với mức phạt tiền là 7.0000.000 đồng

 

Nguyễn Duy Thanh Trúc
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai