Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý Thị trường

Ngày 04/01/2019, Cục QLTT Đồng Nai nhận được Công văn số 20/BCT-TCQLTT ngày 03/01/2019 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể:

Ngày 04/01/2019, Cục QLTT Đồng Nai nhận được Công văn số 20/BCT-TCQLTT ngày 03/01/2019 của Bộ Công Thương về việc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường, cụ thể:

- Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương thực hiện thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thay cho Cục trưởng Cục QLTT trực thuộc Bộ Công Thương trước đây;

- Cục trưởng Cục nghiệp vụ QLTT trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC thay cho Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa trực thuộc Cục QLTT trước đây;

- Cục trưởng Cục QLTT cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường thực hiện thẩm quyền xử phạt VPHC thay cho Chi cục trưởng Chi cục QLTT trực thuộc Sở Công Thương trước đây;

- Đội trưởng Đội QLTT cấp huyện và Kiểm soát viên thị trường không thay đổi thẩm quyền xử phạt VPHC.

Thẩm quyền xử phạt VPHC của các chức danh thuộc lực lượng Quản lý thị trường được xác định kể từ thời điểm Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg của Thử tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành (ngày 12/10/2018).