Thông báo niêm yết công khai danh sách chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Cục QLTT Đồng Nai

Thông báo số 1172/TB-CQLTT ngày 28/8/2020 về việc niêm yết công khai danh sách chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Cục QLTT Đồng Nai
Chi tiết tại file đính kèm
Hà Thanh Hải
Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai