Thông báo Quyết định số 244/QĐ-CQLTT ngày 30/12/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Ngày 30/12/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-CQLTT ban hành Kế hoạch định kỳ năm 2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai.

Mục đích Kế hoạch định kỳ năm 2021 nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thực phẩm, rượu, thuốc lá, xăng dầu, gas, kinh doanh thiết bị vật tư y tế, phân bón, vật tư nông nghiệp trên thị trường; hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng công nghệ số để kinh doanh; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa góp phần phát triển sản xuất trong nước, bình ổn thị trường, mở rộng giao thương hàng hóa,  dịch vụ; nâng cao cao hiệu quả quản lý nhà nước; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, các cơ sở hộ kinh doanh và người tiêu dùng,

Mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời công tác kiểm tra, xử phạt phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với nhóm đối tượng được kiểm tra.

Việc kiểm tra, kiểm soát không gây phiền hà, trở ngại cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp được diễn ra bình thường.           

Việc triển khai tổ chức kiểm tra có kế hoạch cụ thể, nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phàn ánh thực tế khách quan, trung thực và đảm bảo công bằng. Các Đội QLTT căn cứ vảo tình hình thực tế trên địa bàn, thị trường và số lượng công chức, nhân sự của Đội để đề xuất số lượng tổ chức, cá nhân phù hợp đưa vào danh sách Kế hoạch kiểm tra định kỳ trong năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả, đồng thời đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn khác và đột xuất khi có chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Thời gian thực hiện đối với các nội dung của Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/10/2021.

Kế hoạch đính kèm: /documents/48514/19505819/ke+hoach+kiem+tra+dinh+ky-trang-1-10.pdf/35404219-d92e-49a8-9e2b-5e45dcb0d521

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai