Thông báo số 741/TB-QLTTĐN ngày 11/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 741/TB-QLTTĐN ngày 11/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Thông báo số 741/TB-QLTTĐN ngày 11/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai thông báo đến các đơn vị, tổ chức có chức năng thực hiện xử lý tiêu hủy gửi báo giá và phương án tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu đến thông tin như sau:

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: 201/8 đường Phan Trung, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc qua mail: khanhnv2@dms.gov.vn, Số điện thoại liên hệ: 0251.3822.242, di động 0918050235 (Ông: Nguyễn Vũ Khanh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Cục QLTT tỉnh Đồng Nai).

Lưu ý: Hồ sơ gửi kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các hồ sơ có liên quan đến xử lý tiêu hủy đảm bảo môi trường được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (báo giá xin nêu rõ chi phí thực hiện tiêu hủy, hình thức thực hiện tiêu hủy,...,)

Thời hạn gửi báo giá và phương án tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu kể từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 16/8/2023.

(Kèm theo bảng tổng hợp tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu).

(Thông báo này thay thế Thông báo số 731/TB-QLTTĐN ngày 09/8/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị gửi báo giá và phương án để thực hiện tổ chức tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu).

Trân trọng cảm ơn./.

Xem thông tin chi tiết: Tại đây

Phòng Tổ chức Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai