Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường

Ngày 08/9/2023, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021 giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, bà Trương Thị Mỹ Dung – Giám đốc Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh có ông Võ Thanh Hải – Thượng tá, Phó Trưởng phòng PV 01, ông Lê Đình Minh, Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA 04, ông Nguyễn Tấn Long – Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC03 cùng lãnh đạo các đơn vị.

Ngày 08/9/2023, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021 giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, bà Trương Thị Mỹ Dung – Giám đốc Sở Công Thương, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh có ông Võ Thanh Hải – Thượng tá, Phó Trưởng phòng PV 01, ông Lê Đình Minh, Thượng tá, Phó Trưởng phòng PA 04, ông Nguyễn Tấn Long – Thượng tá, Phó Trưởng phòng PC03 cùng lãnh đạo các đơn vị.

Hội nghị sơ kết đã thông qua báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021 giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường.

Nhìn chung, công tác phối giữa Công an, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường đã mang lại hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin, triển khai đồng bộ có hiệu quả, nắm bắt thông tin liên quan đến tình hình buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền trên địa bàn. Đồng thời, các đơn vị có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên triển khai các hoạt động, biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, xử lý có hiệu quả cao các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ. Qua công tác phối hợp đã tạo được sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm của các đơn vị.

Trong kỳ, Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường đã phối hợp tốt công tác nắm tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin nghiệp vụ liên quan như: Tình hình công nghiệp, thương mại; Đoàn ra, đoàn vào; Thông tin liên quan đến Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Đồng Nai, bán hàng đa cấp, hoạt động của các trạm xăng dầu, cửa hàng khí hóa lỏng (LPG), xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; Thông tin liên quan đến tiền chất ma túy, vật liệu nổ công nghiệp, chiết nạp khí hóa lỏng (LPG), an toàn hóa chất, môi trường; Tình hình hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tư tưởng - văn hóa, lộ, lọt bí mật nhà nước; Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật... trên địa bàn tỉnh có liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của ngành Công Thương...

Trong 03 năm qua, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh và các ngành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo thẩm quyền. Đã kiểm tra: 3.430 vụ, phát hiện 2.894 vụ vi phạm và xử lý 3.070 vụ (trong đó: 26 vụ kỳ trước chuyển sang, 178 vụ cơ quan khác chuyển sang). Tổng số tiền thu phạt: 19.482.666.868 đồng (bao gồm 6.975.000 đồng phạt nộp chậm và 176.165.647 đồng tiền bán hàng hóa tịch thu). Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính là: 8.182.810.461 đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp theo Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021 giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường còn một số hạn chế về công tác trao đổi thông tin có lúc chưa kịp thời, chủ yếu phát hiện, xử lý các vi phạm hành chính đơn giản, nhỏ lẻ, chưa phát hiện các vụ việc, đường dây phức tạp; cán bộ các ngành tham gia phối hợp thường xuyên thay đổi nên đôi lúc chưa nắm chắc nội dung quy chế phối hợp, hiệu quả phối hợp chưa cao; công tác phối hợp kiểm soát tiền chất công nghiệp còn hạn chế, việc kiểm soát hoạt động mua, bán tiền chất công nghiệp trong nội địa đến sản phẩm cuối cùng còn nhiều khó khăn. Hiện chỉ mới kiểm soát, quản lý ở khâu xuất, nhập khẩu, chưa chú ý kiểm soát hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng; trang thiết bị nghiệp vụ để phát hiện, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng của các ngành còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, nên công tác chống hàng lậu, hàng giả, chất lượng hàng hoá và gian lận thương mại còn gặp nhiều khó khăn; công tác phối hợp ở một số đơn vị, địa phương còn hạn chế.

Tại Hội nghị, các cơ quan đã trao đổi, thảo luận giải pháp khắc phục hạn chế để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 92/QCPH-CA-SCT-CQLTT ngày 18/01/2021

giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương và Cục Quản lý thị trường

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai