Hoạt động

Hoạt động sinh hoạt chuyên đề của Khối thi đua X năm 2023

Ngày 30/11/2023, Khối Thi đua X tổ chức đợt sinh hoạt Chuyên đề của Khối thi đua X năm 2023 với chủ đề “Công tác bảo quản và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu”.