Đồng Nai: Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 28/6/2023, tại Hội trường cơ quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tổ chức tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, đồng chí Võ Thái – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng, đồng chí Võ Khắc Như – Phó Cục trưởng cùng toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Tổng Cục Quản lý thị trường cũng như Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường cũng như UBND tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, kết quả kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai với 848 vụ kiểm tra đột xuất và định kỳ đạt 134% (tăng 34%) so với 6 tháng đầu năm 2022. 715 vụ vi phạm đạt 139% (tăng 39%) so với 6 tháng đầu năm 2022. Xử lý 738 vụ đạt 131% (tăng 31%) so với 6 tháng đầu năm 2022. Tổng số tiền thu phạt 5.255.590.292 đồng đạt 152% (tăng 52%) so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tại Hội nghị, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã quán triệt công chức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ, nâng cao trách nhiệm của công chức, trong thi hành công vụ, nghiêm cấm tiêu cực, nhũng nhiễu. Công chức thực hiện trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan cũng như nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí. Lãnh đạo Phòng, Đội có biện pháp kiểm tra, giám sát việc thực hiện của công chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm – Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2023, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sẽ còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023 nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá các hoạt động của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023; thảo luận, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của tồn tại và xác định các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tại Hội nghị đã ôn lại truyền thống kỷ niệm 66 năm “Ngày truyền thống của lực lượng quản lý thị trường” (03/7/1957- 03/7/2023).

Đồng chí Võ Khắc Như –Phó Cục trưởng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đỗ Mộng Như
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai