Công bố Quyết định kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh tiến hành công bố Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Trưởng ban - Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và Quyết định số 02/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Trưởng ban - Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về việc ban hành quy chế Hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngày 11 tháng 01 năm 2023 tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh cùng sự có mặt của đại diện: Phòng Công an kinh tế và Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh; Sở Công thương; Sở Tài chính; Sở Y tế; Cục Thuế; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Thông tin – Truyền thông đã tiến hành công bố Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Trưởng ban - Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và Quyết định số 02/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Trưởng ban - Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về việc ban hành quy chế Hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hình 1. Các thành viên dự họp công bố Quyết định kiện
toàn Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP tỉnh Đồng Nai 

Hình 2: Ông Lê Minh Đức - Đội trưởng Đội QLTT số 1 -  Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai nhận nhiệm vụ Trưởng đoàn - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Trưởng ban - Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Lê Minh Đức - Đội trưởng Đội QLTT số 1 -  Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai được giao làm Trưởng đoàn - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó đoàn - Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là ông Lê Huy Thông - Đội trưởng Đội số 03 (PC03) – Công an tỉnh Đồng Nai và ông Nguyễn Anh Đức - Kiểm soát viên Cục Quản lý thị trường Đồng Nai.

Tải tại đây Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 09/01/2023 của Cục QLTT tỉnh Đồng Nai

Lê Quang Kiệm
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai