Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai: Tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19

Để tăng cường việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhằm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị số 04/CT.UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ban hành công văn số 138/CQLTT-TCHC ngày 29/01/2021.

Theo đó, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai cho công chức, người lao động thực hiện nghiêm thông điệp 5k trong phòng chống Covid-19: đeo khẩu trang, khử khuẩn bắt buộc tại: các khu vực cách ly, khu dân cư tập trung, chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản, bến xe, bến cảng, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng…; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người khi không cần thiết; khai báo y tế đầy đủ theo quy định.

Từng Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 sử dụng trang bị các phương tiện, vật tư phòng dịch cơ bản: nước rửa tay, sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, khẩu trang thường xuyên theo quy định của Nhà nước về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, kiểm tra thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, báo cáo kết quả và xử lý nghiêm các trường hợp công chức và người lao động không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống Covid-19.

Ông Võ Văn Tỉnh - Quyền Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

đang giám sát thị trường hàng hóa

Huỳnh Thị Kim Phượng
Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai