Công điện của Bộ Công Thương về việc triển khai đợt cao điểm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và an sinh xã hội

Ngày 04/8/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có Công điện gửi Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Thủ trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lực lượng Quản lý thị trường năm 2022

Ngày 02/8 và 03/8/2022, tại Khánh Hoà, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ toàn lực lượng năm 2022.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thi đua, tạo khí thế thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, Người nói "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tăng cường giám sát tình hình kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn

Từ ngày 28/01/2022 đến nay, các Đoàn kiểm tra thuộc các Đội QLTT và Đoàn kiểm tra liên ngành 389/ĐP tỉnh do Cục QLTT tỉnh Đồng Nai chủ trì đã làm việc với 97 Trạm xăng dầu tại thời điểm kiểm tra có...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 27/6/2022, tại Hội trường cơ quan, Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm 6 tháng đầu năm 2022

  • Số vụ kiểm tra: 635 vụ
   Số vụ vi phạm: 514 vụ
   Số vụ xử lý 563 vụ
   Thu nộp ngân sách: trên 3.452 triệu đồng