Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 26/1/2024, tại Hội trường cơ quan, thực hiện chương trình công tác năm, được sự nhất trí của Tổng cục Quản lý thị trường, Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động năm 2023

Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2024, được sự nhất trí của Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường Đồng Nai tổ chức...

Điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai

Ngày 16/1/2024, tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đối...

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quốc gia đến làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai

Ngày 28/12/2023, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) Quốc gia...

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Khối thi đua X

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-KTĐX của Khối thi đua X về tổ chức hoạt động Khối thi đua X năm 2023; ngày 28 tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh - Khối trưởng Khối thi đua...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm năm 2023

  • Số vụ kiểm tra: 1.525 vụ; 

  • Số vụ vi phạm: 1.303 vụ;

  • Số vụ xử lý: 1.350 vụ.

  • Tổng số tiền phạt thu nộp NSNN: trên 9,4 tỷ đồng.