Kiểm tra, kiểm soát

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của Đội QLTT tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn

Đội Quản lý thị trường số 5 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của Đội tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.