Kiểm tra, kiểm soát

Đồng Nai: Tịch thu 4.090 kg khí hóa lỏng (LPG) vận chuyển trên xe bồn không có nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Nai thực hiện khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đã phát hiện và tạm giữ xe bồn mang biển kiểm soát 60C-549.16 do ông V.N.L là lái xe điều khiển chở 4.090 kg khí hóa lỏng (LPG) không có nguồn gốc xuất xứ.